dimarts, 11 d’abril de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent que es va iniciar amb la intervenció del conseller Martí March, acompanyat del director d'Universitat Juan J. Montaño, que explicaren les millores que es realitzaran en l'accés als estudis de mestre en el prope curs, en aplicació del conveni signat entre la Conselleria d'Educació i Universitat i la UIB.
En segon lloc es varen decidir els ponents dels informes 2, 3 i 4 que ha de realitzar el CEIB.

Finalment es va repassar l'esborrany de proposta de modificació del reglament del CEIB que es remetrà a tots els membres per si volen fer-hi aportacions, avalades per un trç dels consellers titulars del CEIB (art. 54.2).

dimecres, 5 d’abril de 2017

PLE DEL CEIB

Ahir es va reunir el Ple del CEIB
En primer lloc es va debatre i aprovar el projecte d'informe 1/2017 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats.
En segon lloc, i com punt principal del Ple, es va debatre i aprovar el Document de Pacte Educatiu que ara serà tramés a la Conselleria d'Educació i Universitat que havia encarregat al CEIB aquesta tasca.