dimecres, 26 de novembre de 2008

COMISSIÓ PERMANENT 24 DE NOVEMBRE

El passat dia 24 de novembre va tenir lloc una reunió de comissió permanent a la qual se varen aprovar els informe 12/2008 I 13/2008, sobre ordres d'avalució d'educació infantil i batxillerat, que varen esser elevats al proper ple que tendrà lloc el dia 10 de desembre.

dimecres, 19 de novembre de 2008

COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ORDENACIÓ

Avui ha tingut lloc una reunió de la Comissió Específica d'Ordenació on s'han debatut les aportacions als informes sobre les ordres d'avaluació dels ensenyaments d'educació infantil i batxillerat.
Ara els ponents han d'elaborar els esborranys d'informes 12/08 i 13/08 que seran tractats a la propera reunió de la Comissió Permanent que tindrà lloc el proper dilluns, dia 24.

diumenge, 16 de novembre de 2008

Ple del dia 14 de novembre

El dia 14 de novembre va tenir lloc una reunió del ple del CEIB a la qual s'aprovaren els informes següents:

INFORME 9/2008 SOBRE EL PROJECTE DE DECRET DE CURRÍCULUM DELS NIVELLS INTERMEDI I AVANÇAT DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

- INFORME 10/2008 SOBRE L'AVANTPROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE …………., SOBRE L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- INFORME 11/2008 SOBRE AVANTPROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE …………., SOBRE L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBIGATÒRIA.

La notícia a la premsa:

COMISSIÓ PERMANENT DIA 13 DE NOVEMBRE

El dia 13 de novembre va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual se va elegir comissió i ponents per a l'elaboració dels informes sobre els projectes d'ordre sobre avaluació d'educació infantil i batxillerat.
  • Comissió específica d'Ordenació: se reuneix dia 19 de novembre
  • Ponent ordre avaluació infantil: senyor Miquel Oliver
  • Ponent ordre sobre avaluació batxillerat: senyora Elvira Badia