divendres, 4 de novembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Ahir vàrem tenir una reunió de la CP per elaborar l'informe núm 9/2016 sobre l'ordre de concerts educatius. Es varen revisar totes les aportacions rebudes i aprovar l'nforme que anirà com a punt de l'ordre del dia del Ple del dia 15 de novembre.
En el mateix Ple intervindrà el conseller Martí March sobre dos temes:
- Presentació del pressupost de la Conselleria per l'any 2017
- Presentació del Pla per l'Exit escolar.