divendres, 28 d’octubre de 2016

REUNIÓ DEL PLE DEL CEIB

Ahir, tal com estava previst, va tenir lloc una reunió del ple del CEIB en el qual principalment es tractaren els temes següents:- Informació sobre la sol·licitud del Consell Escolar Insular de Menorca d’ampliació de les beques de menjador a l’etapa de 0 a 3 anys. La presentació la va  córrer a càrrec  del conseller Antoni Payeras, representant del Consell Insular de Menorca.

-  Aprovació de l’informe 7/2016 sobre l’esborrany del Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears.- Aprovació de l’informe 8/2016 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.