divendres, 4 de març de 2016

REUNIÓ DE COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 3 de març, va tenir lloc una reunió de la comissió permanent per debatre l'esborrany d'infome núm 2/2016 sobre l'esborrany de decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres sostinguts amb fons públics. El text fou aprovat i elevat a un proper plenari.
També es va aprovar que l'infome núm. 5/2016 sobre la modificació de l'ordre del conseller per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar serà debatut a la comissió de planificació i que la ponent serà la vice-presidenta Joana Maria Mas.