dijous, 25 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Avui matí ha tengut lloc una reunió de la comissió d'ordenació amb un únic punt de l'ordre del dia: estudi de les aportacions per elaborar l’esborrany d'informe (INFORME 2/2016) sobre el decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears .


La proposta d'esborrany d'informe ha estat aprovada i elevada a la comissió permanent que tendrà lloc el dia 3 de març.