dilluns, 26 d’octubre de 2015

ANIMACIÓ A LA LECTURA


“La lectura ha de fer-se per contagi i ha de contagiar”

En aquest temps en que l’ús de les tecnologies s’ha estès a tot l’alumnat això potser ha provocat un descens en la lectura de contes i llibres. La lectura no s’ha de fer per obligació sinó per satisfacció. Els nostres alumnes han de redescobrir el plaer de la lectura.
Al llarg dels anys de contacte amb els centres escolars hem observat que els infants quan són petits llegeixen tot allò que se’ls hi proposa – contes, poesies i narracions – però que quan creixen perden aquest interès i, sobretot fora de l’escola, deixen de cercar llibres perquè han perdut la necessitat de llegir.
.


Sobre aquest tema vull fer alguns comentaris. En primer lloc sobre la tasca que al respecte poden fer els centres escolars. Sabem que les lectures obligatòries de llibres de caire literari – contes o narrativa – no és un bon camí per a interessar els nostres escolars. Una proposta millor és crear incentius de lectura mitjançant tècniques més lúdiques. El primer que ha de fer un centre és decidir que la lectura és un objectiu prioritari. Fet això existeixen mil i una estratègies per interessar a l’alumnat en la lectura. Una cosa important és tenir una bona biblioteca d’aula on l’alumnat pugui tenir a l’abast llibres adaptats al seu nivell de lector. En els centres d’educació secundària, el centre motor potser la biblioteca del centre. El pla de foment de la lectura ha de completar-se en el disseny d’activitats dirigides a interessar l’alumnat en crear lectures pels companys, a aventurar-se a escriure poesies i contes i a intercanviar les seves produccions. Un club de lectura on els mateixos lectors o persones que escriuen contes o llibres – que poden ser pares o mares de l’alumnat - expliquin les històries més interessants que han escrit o llegit. Entre aquestes tasques, les famílies hi han de tenir un paper molt rellevant i en el pla d’animació a la lectura no es pot descuidar aquelles que no tenen llibres a ca seva. Per solucionar això, per exemple, es pot convidar-les a utilitzar el servei de préstec.
La nostra principal proposta és que si la lectura és un objectiu principal del centre no pot mancar temps per la lectura. L’horari escolar pot deixar un espai diari a aquesta tasca d’animació a la lectura sense perjudici de les demés àrees.

Pere Carrió Villalonga