dissabte, 12 de març de 2011

Reunió de la comissió permanent

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB on s'aprovà el projecte d'Informe 3/2011, sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. Ara se posa a disposició per esmenes i finalment anirà al ple del dia 31 de març.