dimecres, 9 de març de 2011

Reunió de la comissió d'Ordenació

El dilluns passat tingué lloc una reunió de la comissió d'Ordenació on se va iniciar el procés d'elaboració de l'Informe 3/2011, sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears.