dilluns, 11 de febrer de 2008

Reunió de Consells Escolars a Aragó


Amb l’objectiu de preparar la XVIIIª Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que tindrà lloc a Bilbao entre el 6 i el 9 de maig d’enguany, s’han reunit les presidentes i presidents i altres càrrecs dels diferents consells escolars a Jaca (Osca).
La trobada va tenir dues parts.

La primera, fou una conferència sobre “Las competencias Clave en el diseño de la Ley” a càrrec de D. Jesús Maria Goñi Zabala.

Aquesta conferència tingué dues parts:
Competencias clave
Política educativa

La segona, fou la reunió de consells escolars.

Entre els diferents temes tractats, cal destacar:
· aspectes organitzatius: assistents, recepció, hotel, programa, etc.
· documents de debat (documents marc)
· com elaborar les conclusions i propostes de millora
· experiències de centres presentades
· experiències internacionals
· taula rodona sobre avaluació

En relació al primer aspecte podem apuntar que les jornades se celebraran al mateix hotel de Bilbao, on estaran allotjats tots els participants. En representació del CEIB podran assistir-hi sis membres que seran proposats per la Comissió Permanent.
Els documents marc es donen per tancats, encara que s’hi poden incorporar algunes millores.
El primer esborrany de conclusions i propostes de millora es posarà a consideració de tothom a partir de dia 18 de febrer, i s’obrirà un termini d’un mes (18 de març) per a fer aportacions i esmenes.

PROPOSAM QUE PENSEU EN PROPOSTES EN AQUEST SENTIT. VOS INFORMAREM DEL PROCEDIMENT QUE SE REALITZARÀ PER A PRESENTAR-LES

El mes d’abril tindrà lloc la darrera reunió per tancar el tema i demés detalls de la trobada.
En relació a les experiències de centres cal indicar que encara no està tancat el termini de presentació.
En relació a experiències internacionals s’ha contactat amb els organismes EUNEC, EURYDICE. El tema no està tancat.
Finalment hi haurà una taula rodona sobre avaluació de les competències bàsiques en la que estaran representats alguns instituts d’avaluació.

Per a més informació sobre el tema podeu accedir a la web específica sobre la trobada:

XVIII Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos

Volem agrair al Consell Escolar d’Aragó, presidit per la Sra. Carmen Solano, les atencions que varen tenir amb tots els assistents.

Us tindrem degudament informats sobre el tema.