dissabte, 9 de febrer de 2008

Comissió Permanent i altres informacions

El passat, dia 5 de febrer, se va reunir la Comissió Permanent per a tractar diversos temes.

En primer lloc se va decidir que el projecte de decret de currículum de l'educació infantil serà informat per la Comissió d'Ordenació i que el ponent serà el Sr. Miquel Oliver Trobat. Aquest projecte ja està en tramitació per a la presentació d'aportacions i tendrà la seva primera reunió el proper divendres, dia 15.

Per altre lloc, se varen preparar el detalls del proper plenari que tendrà lloc el dia 29 de febrer.

També se va aprovar la composició de la representació de CEIB a la Comissió d'Experts de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar que se presentarà en el proper ple per a la seva ratificació.

En relació a altres punts tractats, com a temes més destacables cal d'informar que quedaren aprovats els projectes d'informe 1, 2, 3 i 4 de 2008, que aniram a l'esmentat plenari de 29 de febrer per al seu debat i aprovació, si cal. A hores d'ara aquests projectes d'informes ja s'han tramès a tots els membres del consell per a que puguin presentar les esmenes que considerin oportunes en el termini establert.

Finalment se va informar als membres de la Comissió Permanent, sobre el congrés REDES de INNOVA i de la VIIIª trobada de Consells Escolars a Bilbao.