divendres, 19 de novembre de 2021

Reunió de la Comissió Permanent 18/11/21

 Ahir horabaixa es va reunir a les 17h de manera telemàtica la Comissió Permanent.Els temes que es varen tractar varen ser:


Es va aprovar l'acta de la sessió anterior (18/10/2021).

La Presidenta va proposar la creació d'una comissió ISE per tal de debatre i analitzar les dades obtingudes i els consellers hi varen estar d'acord.

Varen quedar aprovades totes les modificacions del ROF proposades per servei jurídic.
S'informa que avui ha arribat al CEIB l'esborrany del "Projecte Decret, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

La presidenta informa que el ponent de l'informe serà el conseller Juan Vicente Pérez, representant de l'associació d'inspectors d'educació.

Durant el dia d'avui es farà arribar el document a tots els consellers, que tenen 10 dies per fer les aportacions que creguin oportunes.


Es varen acordar els punts de l'ordre del dia del pròxim Ple, en principi programat pel 30 de novembre.