dijous, 29 de juliol de 2021

ACOMIADAMENT

Ha arribat l’hora de dir adeu.

Ha arribat el moment de deixar el Consell Escolar de les Illes Balears.

Encara són temps difícils per causa de la pandèmia de la Covid-19, però això no pot endarrerir més el meu acomiadament.

Pens que en aquest cas, l’avantatge és que he pogut decidir-ho i escollir el moment més adient per fer-ho.

Al respecte, el primer que vull dir és que ha estat un honor presidir aquesta institució tants d’anys. Per mi ha estat una època molt positiva i plena d’activitat, que agraesc.


El segon que vull fer és donar les gràcies:

-       Per descomptat a totes i tots els membres del CEIB que m’han fet costat.

-       També als que heu treballat, colze a colze, a les diferents comissions de feina.

-       A més, i de manera especial als membres de comissió permanent.

Però, en particular vull donar les gràcies a la vicepresidenta, Joana Maria Mas pel suport que m’ha atorgat en tota aquesta etapa.

Per acabar, vull manifestar el meu agraïment a tot l’equip de secretaria perquè ha treballat de manera que el dia a dia fos més agradable. Pens que no té preu arribar a la seu del CEIB i trobar cares de satisfacció per la feina feta i per la que s’havia de fer.

Ha arribat l’hora de deixar tot això encara que sé que ho enyoraré.

Pere J. Carrió Villalonga