divendres, 25 de juny de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Avui hem tingut reunió de la CP per a tractar i aprovar el temes següents:

- Aprovat el Pla de treball i avant projecte de pressupost del CEIB per l'any 2022.

- Concreció aspectes sobre l'elecció del president i vicepresident del CEIB.

- Anàlisi, revisió i aprovació de l'ISE 2018-2019.

- Aprovació, amb algunes modificacions de l'ordre del dia del proper Ple.