dimarts, 12 de gener de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la CP del CEIB que va tractar, entre altres, el temes següents:

- Elecció com a ponent de l'Informe 6/2020 al senyor Pere Carrió i com a comissió, la d'Ordenació i Innovació.

- Aprovació i elevació al ple de la proposta d'Informe 5/2020, sobre la proposta de modificació del Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semi presencials així com l'estructura, l'organització i el funcionament de l'institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), a partir de les al·legacions/propostes.

Cal destacar la incorporació de dos membres: la senyora Noemy Berbel de la Universitat de les Illes Balears i el senyor Sebastià Mandilego del Col·legi Professional de Doctors i Llicenciats.