dijous, 5 de març de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, a la tarda, va tenir lloc una reunió de la CP on es tractaren, entre d'altres, els temes següents:
- Revisió de la situació actual en relació al procés de constitució del CEIB.
- Aprovació i elevació al ple de la proposta d'al·legacions al text refós de la Llei de Consells Escolars que actualment està en tràmit. 
- Aprovació i elevació al ple de la Memòria del CEIB 2019.
- També es va aprovar l'ordre del dia del ple que será convocat pel dia 24 d'aquest mes.