dimarts, 15 d’octubre de 2019

CANVIS EN EL CEIB

En el BOIB d'avui (15 d'0ctubre de 2019, núm. 140), surt una Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 3 d'octubre de cessament i nomenament dels nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears. 

Accés a la Resolucio:   

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11062/627466/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r