divendres, 21 de desembre de 2018

COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la comissió permanent on, per part del ponent s'han presentat els informe següents:

-  Projecte d'Informe 10/2018 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de xx de 2018 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Projecte d'Informe 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.Els dos projectes d'informe s'han aprovat i elevat al proper ple.