divendres, 12 d’octubre de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la comisssió d'ordenació, a la qual iniciàrem l'informe 8/2018 sobre l'ordre per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ara el projecte d'informe haurà de ser aprovat per la comisssió permanent abans de ser elevat al proper ple.