dimarts, 25 de setembre de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la CP on es tractaren els temes següents:

1. L'informe 6/2018 sobre "currículums" de les Escoles d'Idiomes fou aprovat i elevat al ple.
2. La ponent i ponència de l'informe 8/18 sobre "mestres mentors". La ponent serà la consellera Joana Maria Mas i la ponència serà la d'ordenació.
3.  Respecte a la possibilitar d'organitzar unes jornades sobre "Participació i Consells escolars" es va decidir ajornar-les fins l'any 2019 tot sol·licitant que es reservi una partida pressupostària als efectes pertinents.
4. Quant a la modificació de l'article 35 del reglament, per a clarificar el seu contingut, es va posposar el seu estudi per més endavant.