dimecres, 28 de març de 2018

REUNIÓ DEL PLE

Avui hem tengut reunió de Ple de CEIB on hem aprovat:

  • Informe 1/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 
  • ISE corresponent al curs 2014-2005 
  • Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2017.