dilluns, 18 de desembre de 2017

COMISSIÓ PERMANENT

El proppassat dia 14 de desembre vàrem tenir una reunió de la Comissió permanent a la qual destacaríem l'icici de l'estudi de les aportacions a la modificació de la llei dels Consells Escolars i l'anàlisi de l'esborrany de l'ISE de 2014-2015. Els temes es deixaren oberts per a futures reunions.