dimecres, 5 d’abril de 2017

PLE DEL CEIB

Ahir es va reunir el Ple del CEIB
En primer lloc es va debatre i aprovar el projecte d'informe 1/2017 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional de centres públics en empreses i entitats.
En segon lloc, i com punt principal del Ple, es va debatre i aprovar el Document de Pacte Educatiu que ara serà tramés a la Conselleria d'Educació i Universitat que havia encarregat al CEIB aquesta tasca.