dimarts, 10 de gener de 2017

REUNIO DE LA COMISSIÓ PERMANENT


Ahir va tenir llloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual el president va informar sobre la propera reunió amb la Presidenta del Govern, prèvia a la Sisena Conferència de Presidents Autonòmics en el Senat, que tindrà lloc el dia 17 de gener i també sobre el reinici de reunions de la Junta Autonòmica del Consell Escolar de l'Estat. 
Per altra banda es va decidir que el ponent de l'informe 10 sobre l'esborrany d'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia X de XX de 20XX per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, seria el president del CEIB, Pere Carrió.
La comissió específica de Planificació serà l'encarregada  de debatre les aportacions rebudes al respecte i elaborar l'esborrany d'informe.
Aquesta comissió es reunirà el proper dia 23 de gener.