dimecres, 16 de novembre de 2016

PLE DEL CEIB

Ahir tenguérem una reunió del Ple del CEIB on es va debatre i aprovar l' informe 9/2016 sobre l'ordre del conseller pe l'establiment dels concerts educatius a partir del curs 2017-2018.

També va haver-hi la intervenció del conseller Sr. Martí March per explicar el pressupost d'educació de 2017.


Estava previst que el conseller també explicàs el pla "Cap a l'èxit educatiu. Línies d'actuació 2015-2019" però la presentació d'aquest punt no es va poder fer per manca de temps.