dimecres, 7 de setembre de 2016

REINICI DE L'ACTIVITAT DEL CEIB

Una vegada finalitzat el període estival amb un mes d'agost inhàbil a efectes pràctics, reiniciam la feina amb un mes de setembre ple de novetats.
Recentment ha finalitzat el periode d'aportacions per a l'elaboració del document sobre el Pacte per l'Educació. Han fet aportacions els sindicats CC.OO i Stei i, a títol personal, els membres del CEIB Bartomeu Barceló i Pere Carrió. Les aportacions seran debatudes a la propera reunió de la comissió temporal creada a tal efecte.
Al marge d'això, el conseller d'Educació i Universitat ha tramés dues normes per elaborar el corresponent informe preceptiu. La primera, és un decret de modificiació de l'anterior, sobre la Mesa de Pares i Mares. La segona, és una ordre nova sobre l'homologació de cursos de formació permanent. Ambdues ja s'han tramès als membres del CEIB per a fer-hi aportacions, prèvies a la convocatòria de la comissió corresponent.
Aquest dijous, dia 8, hi haurà una reunió de la comissió permanent amb diversos temes de planificació, especialment de les reunions previstes.
Finalment, a la darrera setmana del mes hi haurà un ple en el qual assistirà el conseller, Sr. Martí March.