divendres, 13 de novembre de 2015

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB on es va aprovar la proposta d'Informe 6/2015 que passarà al proper ple per esser debatut i aprovat, si s'escau.
També es va fer un recorregut sobre les diferents tasques planificades en el pla de treball. De manera especial es va tractar el tema de la forma com es treballarà l'informe sobre el sistema educatiu que s'ha d'elaborar.
Es va aprovar que el proper plenari del CEIB al qual assistirà el conseller d'Educació i Universitat per explicar el pressupost d'Educació serà el dia 1 de desembre.