divendres, 15 d’abril de 2011

Reunió de la comissió permanent

S'ha aprovat per part de la comissió permanent el projecte informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears.
Aquest projecte s'eleva al ple que se realitzarà el 3 de maig.