dimarts, 12 d’abril de 2011

Reunió de la Comissió d'Ordenació

S'ha iniciat l'elaboració de l'Informe 6/2011 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears.