dimarts, 1 de febrer de 2011

PLE DEL CEIB - 31 DE GENER 2011

Ahir va tenir lloc un ple del CEIB on se tractaren els temes següents:
- En primer lloc, la secretària general, senyora Catalina Morey i la directora general, Elvira Badia, exposaren els aspectes més relevants dels pressupost de la Conselleria d'Educació i Cultura i la planificació d'actuacions sobre construccions escolars "Construim el futur".
- A continuació se debaté i aprovà l'informe 7/2010, sobre el decret que regula l'atenció a la diversitat i orientació educativa.
- També s'aprovaren els informes 11/2010, 12/2010 i 13/2010.
- Finalment també s'aprovà l'ISE III que fa el CEIB sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears.