dijous, 9 de desembre de 2010

Reunió de la comissió permanent

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió permanent a la qual s`han tractat els temes següents:
- S'ha aprovat la comissió i ponent per a l'elaboració l'informe 13/2010 sobre homologació d'estudis de llengua catalana.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple, l'informe 7/2010 sobre el projecte de Decret pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple l'informe 11/2010, sobre currículum d'ensenyaments professional de música.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple l'informe 11/2010, sobre currículum d'ensenyaments professional de dansa.
- S'ha revisat, aprovat i elevat al ple l'Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears, curs 2008/2009.
- Commemoració del 10 aniversari del Consell Escolar de les Illes Balears.