divendres, 3 de desembre de 2010

Reunió de la comissió d'ordenació i innovació

El proppassat dia 1 de desembre va tenir lloc una reunió de la comissió específica d'ordenació i innovació a la qual, entre altres temes, se varen debatre, aprovar i elevar a la comissió permanent les aportacions per a l'elaboració dels informes 7/2010, sobre el decret d'atenció a la diversitat, 11/2010, sobre el currículum professional de música, i 12/2010, sobre currículum professional de dansa.