dimecres, 10 de novembre de 2010

Reunió de la Comissió Permanent

Ahir, dia 9, va tenir lloc una reunió de la comissió permanent, a la qual se va iniciar el procés per a l'elaboració de l'informe núm. 9/2010 i 10/2010 i se debateren els informes 7/2010 i 8/2010. Aquest darrer se va aprovar i elevar al ple. El núm 7/2010 va quedar pendent d'aprovació ja que se va sol·licitar més informació a la conselleria.
Per altra banda se va continuar amb l'elaboració de l'informe que realitza el CEIB sobre el sistema educatiu de les Illes Balears, curs 2008-2009.