dissabte, 4 d’abril de 2009

PLE ABRIL DEL CEIB

Ahir, dia 3 d'abril, va tenir lloc un ple del CEIB en el qual se va procedir a la renovació del 50% dels seus membres, se va aprovar la Memòria anual del CEIB, corresponent a l'any 2008, i se debateren i aprovaren 4 informes sobre normativa: programa de reutilització de llibres de text a secundària, seccions europees, batxillerat nocturn i batxillerat a distància.
També s'aprovaren dues resolucións que van diregides a la conselleria d'Educació i Cultura: la primera, sobre transport escolar i la segona per posar en marxa un procés que acondueixi a l'elaboració d'un Pacte Social per l'Educació.

Notícies relacionades:
Diario de Mallorca
Última Hora