dijous, 26 de febrer de 2009

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'EXPERTS


Ahir, 25 de febrer, va tenir lloc una reunió del la Comissió d'Experts de l'Institut de la Convivència i l'Èxit escolar, on se va continuar l'estudi, ja iniciat en reunions anteriors del 15 de gener i del 12 de febrer, sobre l'avant projecte de decret de drets i deures de l'alumnat.