diumenge, 16 de novembre de 2008

Ple del dia 14 de novembre

El dia 14 de novembre va tenir lloc una reunió del ple del CEIB a la qual s'aprovaren els informes següents:

INFORME 9/2008 SOBRE EL PROJECTE DE DECRET DE CURRÍCULUM DELS NIVELLS INTERMEDI I AVANÇAT DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

- INFORME 10/2008 SOBRE L'AVANTPROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE …………., SOBRE L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- INFORME 11/2008 SOBRE AVANTPROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA DE …………., SOBRE L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBIGATÒRIA.

La notícia a la premsa: