divendres, 3 d’octubre de 2008

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

AVUI HA TINGUT LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT A ON A MÉS DE TRACTAR LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN I DE DECIDIR EL PROCEDIMENT PER CONTINUAR AMB L'ELABORACIÓ DE L'INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENT AL CURS 2006-2007, S'HAN DECIDIT LES PERSONES QUE FARAN DE PONENTS DELS INFORMES ACTUALMENT EN FASE DE TRAMITACIÓ EN EL CEIB I QUE LA COMISSION ESPECIFICA ENCARREGADA SERÀ LA D'ORDENACIÓ.