dissabte, 20 de setembre de 2008

CURRÍCULUM ESCOLES D'IDIOMES

PER PART DEL CONSELL ESCOLAR S'HA INICIAT EL PROCÉS PER A L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE L'INFORME SOBRE PROJECTE DE DECRET DE CURRÍCULUM DELS NIVELLS INTERMEDI I AVANÇAT DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.