divendres, 6 de juny de 2008

Comissió de planificació de dia 3 de juny

En aquesta reunió se debateren les aportacions al projecte de decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques, i dels serveis per a l'educació de la primera infància i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància. El ponent, Sr. Oliver Trobat, va recollir les aportacions i amb aquestes elaborarà l'informe 8/2008 que haurà de ser aprovat per la comissió permanent prevista pel dia 13 de juny.