dimecres, 16 d’abril de 2008

REUNIÓ DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓ

BILBAO 14 D’ABRIL
En primer lloc se posa a debat l’esborrany de reglament del Consell Escolar de l’Estat pel que fa referència a la Junta de Participació.
En segon lloc se parla de l’organització de les XVIII Jornades “Encontres” que tendran lloc entre els dies 6 al 9 de maig de 2008 a Bilbao.
*Document 1: marc conceptual. Se dona per tancat.
*Document 2: marc aplicatius. Se poden fer les darreres aportacions.
*Document 3: proposta de conclusions. Se revisa el darrer document que se presentarà a les jornades. S’ha de revisar per a comprovar si s’hi han incorporat les nostres esmenes i en cas negatiu fer les esmenes pertinents.
*Finalment se revisen els detalls de l’organització i el programa definitiu.