dissabte, 12 d’abril de 2008

Comissió d'ordenació del 10 d'abril

La comissió d'ordenació ha debatut i consensuat les aportacions rebudes vers el projecte de decret de currículum del Batxilerat. La ponent sra. Elvira Badia ara elaborarà el corresponent esborrany d'informe que serà el núm 6 d'enguany.