dimarts, 12 de juny de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual es varen debatre els informes 2, 3 i 4. Els tres informes varen quedar aprovats per esser tramesos al plenari del CEIB que es preveu que es realitzi el dia 28 de juny. 
A més es va aprovar una resolució en defensa del docents que també haurà de ser debatuda i aprovada en el proper ple. 
PLA INTEGRAL DE FP

El dia 6 de juny va tebnir lloc la presentació del Pla Integral de Formació Professional davant les membres del CEIB. Està prevista l’assistència del conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí March, la directora general de Formació Professional i Formació del professorat, Sra. Maria Francisca Alorda i el director general d’Ocupació i Economia, Sr. Llorenç Pou. 
La reunió es va realitzar per videoconferència  a la FELIB en connexió amb l’Ajuntament de Maó i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia des Riu).
Després de la intervenció dels ponents va tenir lloc un debat sobre el tema.