dijous, 21 d’octubre de 2021

Reunió de la Comissió Permanent 18/10/2021

La presidenta va sotmetre a l’aprovació de l’acta anterior (11/06/2021) i es va aprovar per assentiment.

Seguidament va informar  sobre la webinar del Consejo Escolar del Estado en què ella va fer la ponència sobre l’Informe de Participació de l’Alumnat, amb la col.laboració de’n Pau Roig com a moderador. També va informar que la composició de la Comissió Permanent s’ha d’ampliar segons marca el nou ROF (article 23.1, 23.2) amb la introducció de  1 titular i suplent  d’entre els grups d’Associació o federació d’ Inspectors d’Educació, de federació d’associacions de Directors i de la confederació de professionals 0-3 anys, 1 titular i suplent de l’Institut Balear de la Dona y 1 titular i suplent del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
La presidenta va exposar la representativitat de cada grup una vegada actualitzades les dades de cada entitat tal com estableix l’article 9.2 del ROF i es va dur a terme el procés de sorteig de cada grup amb una aplicació de format aleatori. Finalmente hauran de renovar 27 del membres que té el CEIB.

divendres, 15 d’octubre de 2021

Seminari web «Participación educativa» - 14 de octubre de 2021. 17:30h.Ahir es va realitzar un Seminari WEB sobre la "Participació Educativa" organitzat des del Consell escolar de l'Estat, amb la participació del Consell Escolar d'Aragó, el Consell Escolar de Canàries i el Consell Escolar de les Illes Balears. 


La presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, Pepita Costa, va intervenir com a ponent presentant l’Informe sobre Participació de  l’Alumnat recentment elaborat i aprovat pel Consell Escolar de les Illes Balears.


El Sr. Pau Roig conseller del CEIB, va ser-ne el moderador. Va ser presentat per n' Encarna Cuenca Carrión, Presidenta del Consell Escolar de l'Estat.


Per part del Consell Escolar d’Aragó hi va participar un dels seus consellers, Fernando Andrés Rubia i, per part del Consell Escolar de Canàries, la presidenta de la Unió d’Estudiants de Canàries (UDECA), Carla Sosa Rivero.

divendres, 8 d’octubre de 2021

1r Ple Presencial 7/10/2021

El Ple d’ahir, que es va fer presencial després del darrer Ple que s’havia realitzat de forma presencial el 23 de gener de 2020, va tenir lloc al Centre Integrat de Serveis Socioculturals a la Comunitat, CIFP SON LLEBRE.

Es varen tractar els següents temes:

Es va aprovar l’acta anterior ( 22-07-2021)


La presidenta va agrair als presents consellers i conselleres del Ple la seva presència, va donar la benvinguda a Irene García Sureda, directora de l’Àrea d’Alta Inspecció d’educació de les Illes Balears, que va venir com a convidada i va agrair a la directora del CIFP Son Llebre, Margalida Poquet, que ens cedís l’espai per poder realitzar el Ple, ja que no ha estat fàcil per la situació COVID que tenim actualment i el nombre de persones que havíem de ser.

Es va presentar l’equip nou del CEIB, Joan Mateu com a secretari , Miguel Ángel Peñalver i Joana Melià com a assessors tècnics docents i n’Alícia I. Covas com a assessora docent.

Es va informar que a la CP es varen ratificar nous membres a diferents Comissions Específiques.

Explica als consellers que ha mantingut una reunió amb la Secretaria General per tal de plantejar una sèrie d’actuacions necessàries  per millorar diferents aspectes del funcionament del CEIB i poder dur-los a terme quan abans millor. Havent rebut una resposta molt positiva. 

En aquest Ple s’ha presentat el nou formulari en format digital que a partir d’ara s’emprarà per fer les aportacions o esmenes als projectes d’informes.


La presidenta va informar que serà ponent del “Webinar de participación educativa. Buscando la convergencia. Conversaciones en el CEE”, el pròxim dia 14  d’octubre, organitzat pel Consell Escolar de l’Estat, on participaran les Illes Canàries, Aragó i les Illes Balears, sobre Participació de l’Alumnat. El conseller Pau Roig farà de moderador. Es farà arribar la invitació per qui vulgui participar animant-los a fer-ho.La presidenta va proposar que des del CEIB es fes una Webinar  sobre Formació/ avaluació competencial davant la imminència de l’entrada en vigor dels  nous currículum competencials,  i va animar als presents a participar-hi. 

Va informar que es celebrarà una CP telemàtica dia 18 d’octubre per dur a terme el sorteig i la determinació dels consellers i conselleres que han de cessar per a la renovació parcial del Ple. 

Finalment el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, va venir per informar de l’inici del curs 2021-2022, i a continuació es van obrir torns de paraula perquè les diferents entitats i organitzacions poguessin fer les preguntes o reflexions que consideressin oportunes.