dissabte, 30 de juny de 2018

RESOLUCIÓ EN DEFENSA DEL DOCENTS

El CEIB dóna suport a la comunitat educativa i especialment al professorat
"Davant la reiteració dels atacs i les campanyes de difamació i desprestigi del professorat de Catalunya, del País valencià i de les Illes Balears i especialment dels docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, que en aquest cas es tradueixen en actuacions per part de la fiscalia, el Consell Escolar de les Illes Balears els vol fer costat i els reconeix la seva professionalitat i bones pràctiques, regides pels principis de justícia, veracitat i objectivitat, en la seva tasca d’educar l’alumnat.
Els professionals de l’educació actúen d’acord amb els valors que afecten a la convivència en societat, tals com llibertat, justícia, igualtat, pluralisme, tolerància, cooperació, respecte i esperit crític, amb la finalitat de formar ciutadans de ple dret i procurar una societat equitativa, en un entorn saludable i sostenible.
L’escola no està aïllada ni deslligada de la societat i es veu afectada pels esdeveniments que s’hi donen. En aquest sentit, forma part de la tasca educativa dels docents procurar les eines i les estatègies perquè els futurs ciutadans aprenguin a llegir la realitat quotidiana i assolesquin les competències socials i ciutadanes bàsiques d’autonomia i iniciativa personal. Així, davant la complexa situació política derivada de la relació entre l’Estat espanyol i Catalunya, davant el conflicte que va generar la repressió de l’1 d’octubre, és lògic que l’alumnat tengui preguntes i interrogants i que el professorat faciliti a les aules el pertinent debat i les oportunes reflexions sobre aquests fets.
Per al bon funcionament del sistema educatiu no és convenient que es promoguin campanyes de desprestigi de la comunitat educativa i molt menys del professorat, com s’està fent des de determinats sectors mediàtics i polítics, que no tenen cap base i que responen a interessos partidistes que, en comptes de procurar la convivència i el respecte, fomenten la confrontació social.
El Consell Escolar de les Illes Balears, per tant, se solidaritza amb el professorat i les entitats socials que defensen la llibertat de cátedra i la formació de l’esperit crític de l’alumnat davant les actuals campanyes de menyspreu i desprestigi de la comunitat educativa."
(Resolució aprovada pel plenari del CEIB el dia 28 de juns de 2018)

divendres, 29 de juny de 2018

REUNIÓ DEL PLE

Ahir, dia 28 de juny, va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB.

Era una reunió important perquè s'havia fet la renovació dels membres del CEIB després de dos anys de la seva recomposició i es duien temes importants,


En concret es varen debatre i aprovar els informes 2, 3 i 4 de 2018 i la proposta de modificació de la llei dels consells escolars.

També es va aprovar una resolució en defensa dels docents.

La proposta de modificació de la llei fou aprovada i ara es proposarà al conseller d'Educació i Universitat que sigui tramesa al Govern.

Dels tres informes, el primer (Informe 2/2018) era sobre el Model Lingüístic de les Illes Balears i va ser molt laboriós perquè hi havia entitats que trobaven que s'havia de retornar a la Conselleria per diferents causes però sobretot perquè no s'havia consultat a tota la comunitat educativa. Tampoc es veia bé que l'informe sobre el Model coincidís amb la tramitació del Pacte per l'Educació que actualment s'està debatent en Comissió del Parlament. Després del pertinent debat es va decidir continuar amb l'elaboració de l'informe i aquest fou aprovat.


Els informes 3/2018 i 4/2018 s'aprovaren per assentiment.


dimarts, 12 de juny de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual es varen debatre els informes 2, 3 i 4. Els tres informes varen quedar aprovats per esser tramesos al plenari del CEIB que es preveu que es realitzi el dia 28 de juny. 
A més es va aprovar una resolució en defensa del docents que també haurà de ser debatuda i aprovada en el proper ple. 
PLA INTEGRAL DE FP

El dia 6 de juny va tebnir lloc la presentació del Pla Integral de Formació Professional davant les membres del CEIB. Està prevista l’assistència del conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí March, la directora general de Formació Professional i Formació del professorat, Sra. Maria Francisca Alorda i el director general d’Ocupació i Economia, Sr. Llorenç Pou. 
La reunió es va realitzar per videoconferència  a la FELIB en connexió amb l’Ajuntament de Maó i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia des Riu).
Després de la intervenció dels ponents va tenir lloc un debat sobre el tema.