dilluns, 18 de desembre de 2017

COMISSIÓ PERMANENT

El proppassat dia 14 de desembre vàrem tenir una reunió de la Comissió permanent a la qual destacaríem l'icici de l'estudi de les aportacions a la modificació de la llei dels Consells Escolars i l'anàlisi de l'esborrany de l'ISE de 2014-2015. Els temes es deixaren oberts per a futures reunions.dissabte, 2 de desembre de 2017

PLE

Ahir, dia primer de desembre va tenir lloc un Ple del CEIB en el qual es va aprovar l'Informe 5/2017 sobre el Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

També va intervenir la Sra. Marta Escoda Trobat, directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, per presentar la Memòria anual de l’Institut de la Convivència i l’Èxit Escolar curs 2016-17. Al respecte, seguidament, va haver-hi un debat sobre el tema exposat.