divendres, 18 de novembre de 2016

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa vàrem tenir una reunió de la CP on, entre altres temes, es va treballar en l'elaboració de l'ISE 2013-2014 i es varen revisar els acords pendents de la Comissió Específica Temporal per a l'elaboració del document del Pacte per l'Educació. Al respecte d'aquesta comissió es va proposar que la propera reunió fos dia 1 de desembre. dimecres, 16 de novembre de 2016

PLE DEL CEIB

Ahir tenguérem una reunió del Ple del CEIB on es va debatre i aprovar l' informe 9/2016 sobre l'ordre del conseller pe l'establiment dels concerts educatius a partir del curs 2017-2018.

També va haver-hi la intervenció del conseller Sr. Martí March per explicar el pressupost d'educació de 2017.


Estava previst que el conseller també explicàs el pla "Cap a l'èxit educatiu. Línies d'actuació 2015-2019" però la presentació d'aquest punt no es va poder fer per manca de temps.

dimarts, 15 de novembre de 2016

COMISSIÓ PACTE EDUCATIU

El proppassat dia 10 es va reunir la Comissió Específica pel Pacte Educatiu i va avençar en el darrer punt del document però no es va poder finalitzar.
En aquest moment queden tres aportacions per revisar i decidir sobre alguns textos alternatius de punts que no s'aprovaren. 


Segurament a la propera reunió, que no serà dia 24 sinó en un altra data que es decidirà per la Comissió Permanent de dia 17 de novembre, acabarem l'estudi d'aportacions i el document quedarà llest per a ser revisat a una propera reunió de la Comissió Permanent. En posterioritat, si fes falta, la Comissió Específica pel Pacte Educatiu es tornaria convocar.


divendres, 4 de novembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Ahir vàrem tenir una reunió de la CP per elaborar l'informe núm 9/2016 sobre l'ordre de concerts educatius. Es varen revisar totes les aportacions rebudes i aprovar l'nforme que anirà com a punt de l'ordre del dia del Ple del dia 15 de novembre.
En el mateix Ple intervindrà el conseller Martí March sobre dos temes:
- Presentació del pressupost de la Conselleria per l'any 2017
- Presentació del Pla per l'Exit escolar.