divendres, 29 de gener de 2010

Ple del CEIB

AVUI HA TINGUT LLOC UNA REUNIÓ DEL PLE DEL CEIB, EN EL QUAL S'HAN TRACTAT, ENTRE D'ALTRES, ELS INFORMES SEGÜENTS:
 • Informe 7/2009 sobre el projecte de Decret pel qual s’estableixen els drets i els deures i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
 • Informe 8/2009 sobre l’avantprojecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura per la qual s’aproven les bases per la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
 • Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears. Curs 2007-2008.
 • dimecres, 27 de gener de 2010

  Nova vice-presidenta del CEIB


  Graciliana Pascual López ha estat nomenada vice-presidenta del CEIB per acord el Consell de Govern de divendres dia 22 de gener.

  (A la fotografia, Graciliana a l 'acte en què va rebre la creu d'Alfons X El Savi, atorgada pel Ministeri d'Educació)

  divendres, 8 de gener de 2010

  Nou director general d' Innovació  El conseller d'Educació se reuneix amb el nou director general d'Innovació Educativa, Sr. Miquel Perelló.