dilluns, 27 d’octubre de 2008

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

EL PASSAT DIVENDRES, DIA 24 D'OCTUBRE, VA TENIR LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT A LA QUAL SE VAREN REVISAR, APROVAR I ELEVAR AL PLE, QUE ESTÀ PREVIST PEL DIA 14 DE NOVEMBRE, ELS INFORMES SEGÜENTS:
  1. 9/2008 SOBRE AVANTPROJECTE DE DECRET DE CURRÍCULUM DELS NIVELLS INTERMEDI I AVANÇAT DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES
  2. 10/2008 AVANTPROJECTE D'ORDRE SOBRE AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
  3. 11/2008 AVANTPROJECTE D'ORDRE SOBRE AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

TAMBÉ SE VA APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PLE DE DIA 14 DE NOVEMBRE.

divendres, 10 d’octubre de 2008

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

  1. AHIR VA TENIR LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ A LA QUAL SE VA INICIAR L'ELABORACIÓ DE L'INFORME 9/08 SOBRE CURRÍCULUM D'ENSENYAMENT D'IDIOMES.
  2. DIMARTS QUE VE, DIA 14, TENDRÀ LLOC UNA NOVA REUNIÓ A LA QUAL S'INICIARÀ L'ELABORACIÓ DELS INFORMES 10/08 I 11/08 SOBRE ORDRES D'AVALUACIÓ DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

divendres, 3 d’octubre de 2008

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

AVUI HA TINGUT LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT A ON A MÉS DE TRACTAR LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN I DE DECIDIR EL PROCEDIMENT PER CONTINUAR AMB L'ELABORACIÓ DE L'INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS CORRESPONENT AL CURS 2006-2007, S'HAN DECIDIT LES PERSONES QUE FARAN DE PONENTS DELS INFORMES ACTUALMENT EN FASE DE TRAMITACIÓ EN EL CEIB I QUE LA COMISSION ESPECIFICA ENCARREGADA SERÀ LA D'ORDENACIÓ.