dijous, 31 de gener de 2008

Comissió de Planificació 31 de gener

Avui ha tingut lloc la reunió de la comissió de Planificació a la qual s'ha finalitzat l'estudi i presa en consideració de les aportacions al projecte de decret d'admissió d'alumnes. La ponent, Sra. Aina Boyero, ha pres nota de les mateixes per elaborar el projecte d'informe 4/2008, que serà presentat a la comissió Permanent del dia 5 de febrer.

dissabte, 26 de gener de 2008

Comissió d'Ordenació 25 de gener

Tal com estava previst, ahir, dia 25 de gener, va tenir lloc la reunió de la Comissió Específica d'Ordenació a la qual se varen debatre els projectes d'informe 1/2008, sobre el projecte de decret d'ordenació dels ensenyaments, 2/2008 sobre el projecte de decret de currículum de primària i 3/2008, sobre el projecte de decret de currículum de secundària. El respectius ponents, Sr. Edelmiro Fernández, Sra. Rafaela Sánchez i Sra. Elvira Badia, varen rebre les aportacions i criteris per a deixar tancats els esmentats informes. Ara hauran de passar a la Comissió Permanent de dia 5 de febrer.

dimecres, 23 de gener de 2008

Comissió de Planificació 23 de gener

Tal com estava previst, avui ha tingut lloc la reunió d'aquesta comissió per a l'elaboració de l'informe 4/2008, referit al projecte de decret d'admissió d'alumnes. Degut a les nombroses aportacions rebudes no s'ha pogut donar per finalitzada la tasca de debat previ a l'elaboració de l'informe per part de la ponent, Sra. Aina Boyero i s'ha decidit convocar una nova reunió per dia 31 de gener.

dimecres, 16 de gener de 2008

Comissió d'Ordenació 14/15 de gener

Els dies 14 i 15 de gener han tingut lloc dues reunions de la Comissió Específica d'Ordenació a les quals han estat debatudes i aprovades les aportacions dels membres del Ceib realitzades en relació al projectes d'informe 1/2008, sobre el projecte de decret d'ordenació dels ensenyaments, 2/2008 sobre el projecte de decret de currículum de primària i 3/2008, sobre el projecte de decret de currículum de secundària. El respectius ponents, Sr. Edelmiro Fernández, Sra. Rafaela Sánchez i Sra. Elvira Badia, varen rebre les aportacions i criteris per a l'elaboració dels esmentats informes. Se va decidir una nova reunió pel dia 25 d'aquest mes per a l'aprovació dels projectes d'informe que passaran a la Comissió Permanent de dia 5 de febrer.

Comissió permanent 14 de gener

Tal com estava previst, la Comissió Permanent s'ha reunit el dilluns dia 14 per a aprovar la comissió i la ponent, encarregades d'elaborar l'informe 4/2008, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnat... La comissió serà la de Planificació i la ponent, la Sra. Aina Boyero. També s'ha ratificat la reunió d'aquesta comissió pel dia 23 de gener.

En el torn obert de paraula, el conseller Sr. Edelmiro Fernández ha manifestat la seva congratulació i enhorabona pel fet que s'hagués atorgat l'encomanda d'Alfons X el Savi a l'anterior president del CEIB, Sr. Francesc Romero. Tots els assistent s'han adherit a la mateixa, i aquest acord serà trasmès a l'interessat. Sr. Francesc Romero, enhorabona!

El mateix conseller, Sr. Edelmiro Fernández també ha manifestat la seva satisfacció per l'escrit que s'ha rebut de la Conselleria, en el qual s'indiquen les aportacions que s'han recollit de l'informe 10/2007, sobre la creació de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar, i també s'expliquen i motiven quines aportacions no s'han pogut acceptar. Tots els assistents s'adheriren a la congratulació i decidiren que el president comuniqués aquesta opinió a la Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

dilluns, 7 de gener de 2008

Comissió permanent del dia 21-12-07

El proppassat dia 21 de desembre va tenir lloc una comissió permanent en la qual se va aprovar la comissió i ponents que elaboraran els informes en tramitació. Per la temàtica que tracten, els tres informes passen a la comissió específica d'ordenació. L'informe 1/2008, sobre l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, de l’educació primària, i de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, serà elaborat pel ponent Sr. Edelmiro Fernández; l'informe 2/2008, sobre el currícum d'educació primària, serà elaborat per la ponent Sra. Rafaela Sánchez; i l'informe 3/2008, sobre el currículum d'educació secundària, ho serà per la ponent Sra. Elvira Badia.
Per part del president se va informar sobre la visita de treball que va realitzar a l'Illa d'Eivissa; sobre la participació en el Consell Social de la Llengua Catalana, que s'ha reiniciat aquest mes de desembre; sobre la documentació del XVIII encontre de consells escolars; i sobre l'atorgament de l'encomanda d'Alfons X el Savi, per part de la Ministra d'Educació i Cultura, al Sr. Francesc Romero, ex-president del CEIB.